3. Basal programmering og introduktion til Python

3.1. Variable og simple datatyper

Listing 3.1 Demonstration af variable
1
2
3
4
a=2
b=3
c=a*b
print(c)
Listing 3.2 Demonstration af variable
1
2
3
a="Python"
print(a)
print(a+a)

3.2. Forgreninger (if-else)

3.3. Løkker (for og while)

3.4. Funktioner