1. Databaser

En database er en organiseret samling af data (tekst, tal, billeder, osv) som typisk tilgås (data hentes, indsættes og modificeres) elektronisk via et såkaldt Database Management System (DBMS).

I mange IT-systemer udgør en database en væsentlig del af infrastrukturen. Rigtig mange af de hjemmesider, programmer og applikationer du bruger hver eneste dag, er intet andet end opsamling og videreformidling af data.

Sociale medieplatforme opsamler, opbevarer og videreformidler data om og fra deres brugere; navn, alder, profilbillede, information om familie- og vennerelationer, beskeder sendt til andre brugere, billeder delt med andre osv. E-mail-systemer skal opbevare e-mails; afsender, modtager, meddelelse, evt. vedhæftede filer osv.

Uden en database ville de ingen værdi være i sådanne systemer.